Find en sprogforsker 

Savner du mere viden om forskning i sprog? om variationer i dansk? Om dialekter, tosprogethed og holdninger til sprog? Vi på Sprogforandringscentret taler højt om vores viden om dansk sprog og gerne til dig. Her kan du finde den forsker, som kan svare på dit spørgsmål

Dialekter

Dialekter og sprogholdninger: Tore Kristiansen, Marie Maegaard
Sprogforandring: Marie Maegaard, Torben Juel Jensen
Sproglig standardisering: Marie Maegaard, Torben Juel Jensen

Flersprogethed

Dansk som andetsprog: Janus Møller, Andreas Stæhr, Astrid Ag
Flersprogethed: Marie Maegaard, Janus MøllerAndreas Stæhr, Astrid Ag

Fonetik/udtale

Fonetik/udtale: Nicolai Pharao, Marie Maegaard, Gert Foget Hansen
Københavnsk udtale: Nicolai Pharao
Sammenhæng mellem brug af ord og forandringer i udtalen: Nicolai Pharao
Tab af lyde og stavelser – sjusk eller effektivisering?: Nicolai Pharao

Grammatik

Grammatik: Torben Juel JensenTanya Karoli Christensen
Grammatisk variation: Torben Juel Jensen
Sprogbrugsbaseret grammatik: Torben Juel Jensen

Korpuslingvistik og leksikografi

Korpuslingvistik og leksikografi: Carsten Hansen

Pragmatisk sprogbrug

Diskursanalyse: Jacob Thøgersen
Diskurskontekstanalyse: Astrid Ag, Randi Skovbjerg Sørensen
Hvornår forstår vi et ord?: Randi Skovbjerg Sørensen
Mediernes indflydelse på sproget: Jacob Thøgersen, Tore Kristiansen
Samtaleanalyse: Jacob Thøgersen, Janus Møller, Astrid Ag, Randi Skovbjerg Sørensen
Sprogpsykologi: Randi Skovbjerg Sørensen

Sproghistorie

Sproghistorie: Frans Gregersen
Sprogforandringens bevægelser i tid: Marie Maegaard, Torben Juel Jensen

Sprog og identitet

Sprog & køn: Marie Maegaard, Janus Møller
Sprog og social identitet: Marie Maegaard, Nicolai Pharao, Janus Møller, Astrid Ag, Andreas Stæhr
Storbysprog: Janus Møller, Marie Maegaard, Andreas Stæhr, Astrid Ag
Ungdomssprog: Janus Møller, Marie Maegaard, Astrid Ag, Andreas Stæhr

Sprogforandring og -standardisering

Sprogforandring: Marie Maegaard, Torben Juel Jensen
Sprogforandring i medierne: Jacob Thøgersen
Sproglig standardisering: Torben Juel Jensen, Marie Maegaard
Sprogpolitik: Jacob Thøgersen, Tore Kristiansen
Storbysprog: Marie Maegaard

Sprogholdninger

Sprogholdninger: Tore Kristiansen, Marie Maegaard, Nicolai Pharao, Janus Møller, Jacob Thøgersen

Vi ved også noget om:

Dataindsamling

Etnografisk feltarbejde som gruppe: Astrid Ag, Andreas Stæhr
Interviews: Jacob Thøgersen
Spørgeskemakonstruktion: Randi Skovbjerg Sørensen

Digital humaniora

Digitalisering: Michael Barner-Rasmussen
Metadata: Michael Barner-Rasmussen
Opbygning af søgemaskine og digital infrastruktur: Michael Barner-Rasmussen

Korpusadministration

Koordinering og administration af data: Tilde Ranis