Lian Malai Madsen

Lian Malai Madsen

Professor

Jeg interesserer mig for hvordan meningsskabelse og interpersonel forståelse i konkrete kommunikationssituationer hænger sammen med mere vidtrækkende sociokulturelle og sproglige processer, og jeg er særligt optaget af sprogbrug og kommunikation under de kulturelt og sprogligt mangfoldige forhold der gør sig gældende i senmodernitetens storbysamfund.

Aktuel forskning

Jeg er i øjeblikket tilknyttet forskningsprojektet SoMeFamily der undersøger sprog og sociale medier i familien: https://nors.ku.dk/forskning/projekter/somefamily--sprog-og-sociale-medier-i-familien/

Jeg har desuden (2017-19) ledet forskernetværket SODIAC (Sociolinguistics, Diversity and Action) hvor vi har beskæftiget os med hvad forskere og praktikere kan lære af hinanden om uddannelse under sprogligt og kulturelt mangfoldige forhold og i både formelle og uformelle sammenhænge: https://nors.ku.dk/english/research/projects/sociolinguistics-diversity-and-action-sodiac/

Vi har udgivet denne bog:

Critical Perspectives on Linguistic Fixity and Fluidity: Languagised Lives, 1st Edition (Hardback) book cover

https://www.routledge.com/Critical-Perspectives-on-Linguistic-Fixity-and-Fluidity-Languagised-Lives/Jaspers-Malai-Madsen/p/book/9781138602977

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser på uddannelsen i sprogpsykologi primært på modulet Sprogpsykolgisk analyse og metode og derudover særligt studerede emner om sprog, magt, identitet og Læring som sproglig og psykologisk praksis

Jeg vejleder rigtig mange specialer om en lang række, meget forskellige, spændende sprogpsykologiske emner. Selv arbejder jeg mest med interaktionsanalytiske, diskursanalytiske og sociolingvistiske metoder og har en særlig interesse for børn og unges sprogbrug, populærkultur og fritidsfællesskaber, identitetspraksisser, kulturel mangfoldighed og uddannelseinstitutioner.

 

ID: 7816