Om Sprogforandringscentret

Det vidste vi da vi startede Sprogforandringscentret i 2005

Før båndoptageren kunne man ikke dokumentere talesproget så det kunne aflyttes igen og igen. Derfor ved vi ikke hvordan Gorm den gamle talte, ej heller hvordan Oehlenschläger selv læste Guldhornene op. Vi er henvist til at slutte os til udtalen fra det skrevne sprog.

Da man begyndte at optage talesprog, var det dialekterne på landet man primært var interesseret i. Men sproget i byerne, ikke mindst talesproget i København, spiller en stor rolle for udviklingen i hele landet. Så meget ved vi, bl.a. fra Lars Brink og Jørn Lunds store arbejde om Dansk Rigsmål.

Hør professor Frans Gregersen fortælle om hvad Sprogforandringscentrets forskning kan bruges til i DR's radioprogram, Ud med sproget, som blev sendt 8. januar 2006. Lyt her.

Det ved vi nu

Talesproget er vores umiddelbare og primære kommunikationsmiddel. Det er IKKE en mundtlig udgave af skriftsproget: Talesproget har sin egen logik og grammatik, og varierer afhængig af geografi, køn, alder, socialt tilhørsforhold.

  • Talesproget ejes af os alle og er derfor i konstant udvikling: Sproglig variation er et livsvilkår.

  • Nu ved vi, at talesproget ikke blot udvikler sig gennem generationer men også hos det enkelte menneske gennem livet.

  • Sprog og sproglig variation er derfor ikke blot noget vi henfører til særlige steder, men i stigende grad noget der bruges til at krydse grænser, binde grupper sammen på nye måder og opbygge social identitet.

  • Udviklingen i talesprog er holdningsdrevet.

Hør professor Frans Gregersen fortælle om nogle af projekterne på Sprogforandringscentret i DR's radioprogram, Ud med Sproget, som blev sendt 23. november 2008. Lyt her.

Vi vil gerne vide hvordan dansk talesprog har forandret sig i perioden 1900 til 2000. Selv om der findes en række meget nøjagtige dialektoptegnelser fra perioden før år 1900, er der stadig ikke egentlige optagelser, men i perioden fra 1974 til 1990’erne blev der gennemført en række veldokumenterede talesprogsundersøgelser i Danmark. Det er vores basismateriale.

Hvad gør vi så? Vi gentager de tidligere talesprogsundersøgelser, og vi bearbejder hvad dialektologerne og sproghistorikerne ved om perioden før. Og vi ser på hvilke historiske processer der har været med til at forme sprogsamfundet og dermed har haft betydning for sproglige forandringer: urbaniseringen, ændringer i familiestrukturer og opdragelse, internationalisering.

Hvorfor? Fordi vi mener at Danmark er et godt eksempel at bruge. Vi ved temmelig meget om det danske sprogsamfund, historisk, sociologisk, sprogligt. Og det gør det muligt at se særtræk og finde generelle tendenser når man sammenligner de danske sprogudviklinger med andre. I sidste ende vil vi udarbejde en ny teori for hvordan og hvorfor talesproget forandrer sig. 

Mere om Sprogforandringscentret
Du kan også læse mere om vores mission og vision, hvem ledelsen består af, hvordan er centret organiseret, hvem der er med i det Internationale Råd, og hvordan projektbeskrivelsen for hele centret lyder.