Marie Herget Christensen

Marie Herget Christensen

Undervisningsassistent, Videnskabelig assistent

Medlem af:

  Primære forskningsområder

  Dansk grammatik
  Komplekse sætningskonstruktioner
  Dansk talesprog og sproglig variation og forandring
  Korpuslingvistiske metoder til grammatiske undersøgelser
  Psykolingvistiske metoder til grammatiske undersøgelser
  Retslingvistik

  Aktuel forskning

  Postdoc på projektet Truslers sprog og genre. Jeg undersøger grammatiske og sproglige (sær)træk ved sproglige trusler. Undersøgelsen baserer sig primært på kvantitative sprogbrugsanalyser af data fra et korpus af trusler som vi indsamler i projektet.

  Mit ph.d.-projekt omhandlede sætningskløvning i moderne dansk. Det vil sige sætninger af typen det var mig der slog Blomme ihjel. Konstruktionen har den funktion grammatisk at kode både hvad afsender går ud fra (præsupposition) og hvad der er det vigtigste i meddelsen (fokus). Disse to funktioner er omdrejningspunktet i min afdækning af konstruktionen og dens brug. Min forskning indbefatter blandt andet psykolingvistisk testning af processeringen af kløvninger og studier af konstruktionens opførsel i dens naturlige habitat - i sprogbrugen. Det vil sige korpuslingvistiske undersøgelser af kløvning og stilistiske analyser af speciel brug af konstruktionen.

  ID: 49761320