Tanya Karoli Christensen

Tanya Karoli Christensen

Professor

Uddannelse

2009, okt.     Adjunktpædagogikum, RUC

2007, jan.     Ph.d. i dansk sprog og sprogbrug, RUC

2002, maj     Cand.mag. i Dansk og Filosofi, RUC

 

Ansættelser

2015-            Lektor, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, KU

2012-2015     Lektor, Center for Sociolingvistiske Sprogforandringsstudier

2010-2011     Postdoc, DFF | Kultur & Kommunikation, DGCSS, KU

2009              Ekstern lektor, Dansk, Sprog 3, KU

2007-2009      Forskningsadjunkt, Forbundet grammatikalisering, RUC og KU

2002-2006      Ph.d.-stipendiat ved Institut for Sprog og Kultur, RUC

2000               Forskningsassistent, Kognition og tekstlingvistik, KU, CBS, AU

 

Relevante kurser

2015              Kurser i Forensic Linguistics, Hofstra University

2013-2014      Research Management Course, CBS Executive

2012               Avanceret statistik med statistikprogrammet R, CBS

 

Øvrige akademiske erfaringer

2011-2015      Leder af en gruppe studentermedhjælpere på DGCSS.

2014               Initiativtager og medarrangør af Symposium on Sociosyntax

2012               Arrangør af seminar om Grammatik over det Danske Sprog
                      Arrangør af 6th Institute for the Study of Form, Meaning,  
                      and Human Behavior in Language
, KU

                      Arrangør af seminarer om retslingvistik, KU

2010-             Koordinator for seminarkredsen Dansk Funktionel Lingvistik

2010              Medarrangør af N’CLAV-seminar i København, KU

                     Medarrangør af sommerskole i sociolingvistik, DGCSS, KU

2009              Medarrangør af symposiet Funktion og tekst, RUC

2007-             Grundlægger af og koordinator for Netværk for Sprog-ph.d.er

2005-             Medlem af redaktionen for tidsskriftet Nydanske Sprogstudier

 

Priser

2010              Ung Eliteforskerprisen, DFF | Kultur & Kommunikation

 

Orlovsperioder

2004-2005      Barselsorlov (1 år)

2001               Barselsorlov (1 år)

 

ID: 14172246