Forskere m.fl. på Sprogforandringscentret – Københavns Universitet

DGCSS > Ansatte

Karoline Kühl

Karoline Kühl

Lektor

Jeg er daglig leder af forskningsprojektet ’Danske Stemmer i USA og Argentina’ (2014-2018), som er finansieret af A.P. Møller Fonden, Carlsbergfondet og INSS og NFI. Her beskæftiger jeg mig med den sprogforandring i det danske sprogs struktur, leksikon og pragmatik der er sket under indflydelse af majoritetssprogene (hhv. amerikansk engelsk og argentinsk spansk), men også på grund af sproglig nedslidning og partiel indlæring.

Primære forskningsområder

Mit primære forskningsområde er den sprogforandring, der sker inden for sprogets struktur, leksikon og pragmatik, når sprog står i kontakt med hinanden gennem menneskers tosprogethed. I de sidste år har jeg beskæftiget mig med dansk uden for Danmark i USA, Canada og Argentina, der har udgjort udvandringsmål for danskerne i masseemigrations tid samt de mere stabile tosprogede situationer på Færøerne og i Sydslesvig.

Med udgangspunkt i forskellige kontaktsituationer, hvor dansk udgør det ene af sprogene, undersøger jeg ligheder og forskelle i sydslesvigdansk, færødansk, amerikadansk og argentinadansk.

Derudover er jeg interesseret i sprogstrukturelle konsekvenser af sprogskift: Amerikadansk og argentinadansk med rødder i masseemigrationens tid er undergået og undergår intergenerationelt sprogtab.

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg er primært ansat som forsker og underviser derfor kun lidt, men gerne. Jeg vejleder inden for tosprogethed, sprogskift og kontaktlingvistik dvs. alt, der har med sprogblanding(er) at gøre (mulige emneord: bilingualism, code-switching, code-mixing, contact induced language change, language attrition, incomplete acquisition), inden for alt, der har med dansk uden for Danmark at gøre eller med de germanske kontaktvarieteter rundt omkring i verden (fx Texas Deutsch).

ID: 40449503