CLARIN

Projektet Clarin DK (https://www.dkclarin.ku.dk/) går ud på at opbygge en såkaldt forskningsinfrastruktur for humanistiske forskere.

Få adgang til Clarin-videoerne her.

Formålet med Clarin

Med Clarin hjælper vi med til at gøre undervisning i dansk talesprog lettere tilgængelig og mere overskuelig for både undervisere og elever.

Clarinprojektet rummer sprogteknologisk forskning og munder ud i en forskningsinfrastruktur og et undervisningsforløb i dansk talesprog.

Kendskabet til sociolingvistikken vil udbredes med Clarinprojektet og offentligheden vil få indblik i hvad og hvordan vi arbejder på Sprogforandringscentret.

Clarin - et interaktivt bibliotek

En forskningsinfrastruktur kan man bedst se som et interaktivt bibliotek: I Biblioteket ligger en kolossal mængde tekster med lyd og videoklip. Forskere og andre interesserede kan søge den eller de klip som hun ønsker at arbejde med. Når forskeren har bearbejdet materialet, lægger hun sin ændrede version ind i databanken.

En videooptagelse fra et af interviewene. Dette kamera er stillet ind på intervieweren.

Projektkoordinatorer på KU

Projektet koordineres af CST (Center for Sprogteknologi) på KU. Sprogforandringscentret bidrager med eksempler på dansk talesprog, som kan bruges til forskning og undervisning i emnet på universiteter og gymnasier. Centrets opgave er at indsamle datamateriale og at udskrive og analysere det. Indsamlingen udføres af de videnskabelige assistenter Andreas Stæhr og Signe Schøning på københavnske gymnasier.

Signe Schøning fortæller om Clarin DK: "Materialet består af interview med enkeltpersoner og af gruppesamtaler med de samme enkeltpersoner. Begge situationer bliver optaget på en lydoptager og på video. I gruppesamtalerne er der et kamera på hver deltager så man kan analysere samspillet mellem fx mimik og talens indhold. Ser deltagerne sure ud når de siger noget surt, eller ser de omvendt netop undskyldende ud for at de andre ikke bliver fornærmede." 

 

Billedet viser klip fra en videooptagelse. I alt tre kameraer kører under en optagelse: ét optager intervieweren, et andet interviewede og et tredje begge parter på én gang

Samarbejdspartnere, finansiering og projektets varighed Datamaterialet bliver udskrevet og analyseret på Sprogforandringscentret på samme måde, som centrets øvrige data bliver behandlet. Udskrifterne og analyserne skal sammen med lyd- og videooptagelserne lægges ud på nettet og indbyde andre til at berige data.

Det danske Clarin-projekt er et selvstændigt projekt som skal forberede Danmarks deltagelse i det europæiske netværk.Visionen i det europæiske Clarin-projekt er at oprette en humanistisk forskningsinfrastruktur (http://www.clarin.eu/) med talesprogstekster på alle europæiske sprog som er tilgængelig for alle der vil forske.

CLARIN DK er finansieret af Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

I samarbejdet indgår otte førende danske uddannelses- og formidlingsinstitutioner. For Sprogforandringscentrets vedkommende er de umiddelbare kolleger en gruppe på SDU under ledelse af Johs. Wagner og CBS ved Peter Juel Henrichsen. CST deltager også i den arbejdsgruppe der beskæftiger sig med talesprog.

CLARIN DK-projektet løber fra januar 2008 til juni 2011, men vi regner med at aflevere filerne til databanken inden 2010 er udløbet. CLARIN fortsætter muligvis som en del af en større integreret forskningsinfrastruktur for 'digital humaniora'.