30. september 2015

Hvad ved vi nu - om danske talesprog

På Sprogforandringscentret ved Københavns Universitet forskes der i hvordan talesproget, i et komplekst samspil mellem det sociale, ideologiske og sproglige, forandrer sig. Bogen Hvad ved vi nu – om danske talesprog? gør rede for resultaterne.
Hvad ved vi nu – om danske talesprog? Redigeret af Frans Gregersen og Tore Kristiansen. Sprogforandringscentret, København 2015.

Køb bogen via Museum Tusculanums Forlag

Download bogen eller de enkelte artikler som pdf

Siden 1960'erne har det danske sprogsamfund oplevet store forandringer. Historisk set var Danmark et mangfoldigt dialektsamfund, men på kort tid er landet blevet et mere og mere ensrettet standardsprogssamfund. Samtidig spirer og gror nye måder at bruge dansk på blandt de store byers unge.

I 2005 skabtes Sprogforandringscentret på Københavns Universitet ved en generøs bevilling fra Danmarks Grundforskningsfond. Her har der siden været forsket for at beskrive og forstå disse ændringer i sprogsamfundet som et komplekst samspil mellem sociale, ideologiske og sproglige forandringer. Denne bog gør rede for resultaterne. Den forudsætter at læseren er interesseret i danske talesprog, men er ellers henvendt til et alment publikum.

Bliv f.eks. klogere på hvad folk mener om deres egen måde at tale på – og om andres! (Og hvad folk mener om deres egen måde at tale på når de slet ikke er klar over at det er sprog de bliver spurgt om). Find ud af hvad unge mennesker mener når de siger at de 'taler integreret', og hvordan bornholmsk kan bruges til at sælge vin. Opdag at det 'flade a' har sejret i nyhedsoplæsningen i Danmarks Radio. Få indblik i hvor mange måder der er at sige det samme på, når man vil tale generelt – og få førstehåndsviden om skjult grammatisk variation før din nabo (eller lærer). Læs om hvad der kan gå galt når man laver sociolingvistiske interviews, og sæt dig ind i hvad udråbsord kan bruges til.

Du kan se hvad der sker med folks sprog når de flytter fra deres fødested – mentalt og/eller fysisk. Og du kan komme med ind i et af de mange klasseværelser i København hvor de fleste elever har andre førstesprog end dansk, og få et indblik i hvad det betyder for deres sprogopfattelse. Du kan komme med de samme elever hjem til familien, og du kan se på nettet hvad der sker når unge sprogbrugere diskuterer. Alt dette og mere til opsummerer hvad vi ved nu – om danske talesprog!

Bogen kan derfor også læses som en indføring i nyere dansk sociolingvistik.