Undervisningsmateriale

Er du underviser i folkeskolen eller gymnasiet og savner du lidt inspiration til emner?

Med udgangspunkt i håndbogen om sprogtema, har du også mulighed for at undervise dine elever i mange forskellige sprogemner.

I Idebanken finder du fem forskellige emner, hvortil der allerede er knyttet opgaver og eventuel materiale. Måske er det noget du kan bruge til dine elever?

Du har også mulighed for at bestille en forsker, som kommer ud på din skole og underviser i det sociolingvistike emne, som I kunne tænke jer.

God fornøjelse!