LANCHART-korpusset

Sprogforandringscentret har som sit helt grundlæggende mål at undersøge hvordan det danske talesprog forandrer sig. Det gør vi ved hjælp af et af verdens største korpusser over talesprog: LANCHART-korpusset. Korpusset er er indsamlet ad flere omgange med optagelser af de samme informanter med flere årtier imellem og opdateres løbende med nye optagelser, transskriptioner og opmærkning. Centret har en omfattende it-infrastruktur der understøtter disse aktiviteter; herunder benytter vi korpussøgeværktøjet Korp udviklet af Språkbanken ved Göteborgs Universitet.

Adgang til LANCHART-korpusset

Du kan få adgang til at søge i LANCHART-korpusset via et login.

Hvis du underviser et hold KU-studerende og gerne vil bruge søgemaskinen i undervisningen, så kontakt vores korpusadministrator, der vil hjælpe dig med at indhente fortrolighedserklæringer fra de studerende og med at give dem adgang.

Hvis du selv skal bruge søgemaskinen, skal du udskrive Sprogforandringscentrets fortrolighedserklæring, underskrive den og sende et scan/billede af den til korpusadministrator med et par ord om hvad du vil undersøge. Så får du et login.

Hvis du er interesseret i at forske i de rå LANCHART-data i form af udskrifter og lyd (typisk vha. Praat), så kontakt korpusadministrator for at lave en aftale om at låne en arbejdsstation på Sprogforandringscentret.

Annotationer i LANCHART-korpusset

LANCHART-korpusset har en lang række annotationslag. Mange af dem kræver en nærmere forklaring. Vi har lavet et samlet overblik over annotationerne i dokumentet Annotationer i LANCHART-korpusset, som kan downloades her:

Annotationer i LANCHART-korpusset (pdf)

En del af annotationerne udgør den såkaldte IIV-kodning (IIV for intra-individuel variation) baseret på en systematisk diskurskontekstanalyse. Der findes en omfattende manual til IIV-kodningen, som kan downloades her:

IIV-kodningsmanual (pdf)

Endelig findes der også en generel udskrivningsmanual der indeholder retningslinjerne for udskrift af talesprogsdataene i LANCHART-korpusset. Den kan downloades her:

LANCHART-udskrivningsmanual (pdf)

 

Brugervejledning til Korp

Øverst til højre i Korp er der et link til en brugervejledning. Den er også tilgængelig fra CLARIN-DK's instans af Korp, som er frit tilgængelig.

Projekt Interviews fra Optaget i Type Informanter født i Øvrige oplysninger

Amagerprojektet

Amager (Københavns kommune)

2000'erne, 2010'erne

Enkeltinterview Gruppesamtaler

1990'erne, 2000'erne

Optagelser fra 2009-13 med elever på en Københavnsk folkeskole. En del af eleverne har sproglig minoritetsbaggrund. Informanterne er født i 1994-2005.

Kontakt: Janus Spindler Møller, janus@hum.ku.dk.

Gå til amagerprojektets hjemmeside.

Danske stemmer, AmDa

USA (Californien (især Solvang), South Dakota, Iowa, Nebraska, Illinois (især Chicago), Minnesota, New York, m.fl.)

1960'erne, 1970'erne, 1980'erne, 1990'erne

Enkeltinterview

1870'erne, 1880'erne, 1890'erne, 1900'erne, 1910'erne, 1920'erne, 1930'erne, 1940'erne, 1950'erne, 1960'erne

Optagelser med danskfødte udvandrere i USA og deres amerikanskfødte efterkommere i tre forskellige underprojekter hhv. 1966-80, 1990 og 1997-98. Informanterne er født i 1870-1940.

Kontakt: Jan Heegård Petersen janhp@hum.ku.dk.

Gå til danske stemmer-projektets hjemmeside.

Danske stemmer, ArgDa

Argentina (Necochea, Tandil, Tres Arroyos, Eldorado og Buenos Aires)

2010'erne

Enkeltinterview

1910'erne, 1920'erne, 1930'erne, 1940'erne, 1950'erne, 1960'erne, 1970'erne, 1980'erne

Optagelser fra 2014-15 med danskfødte udvandrere i Argentina og deres argentiskfødte efterkommere. Informanterne er født i 1911-1971.

Kontakt: Jan Heegård Petersen janhp@hum.ku.dk.

Gå til danske stemmer-projektets hjemmeside.

Dialekt i periferien, Bornholm

Nexø (Bornholm)

2010'erne

Enkeltinterview

Gruppesamtaler

1990'erne, 2000'erne

Optagelser fra 2015 med 9. klasses elever på Paradisbakkeskolen i Nexø. Informanterne er født i 1999-2000. 

Kontakt: Pia Quist, pqj@hum.ku.dk.

Gå til dialekt i periferien-projektets hjemmeside.

Dialekt i periferien, Bylderup

Bylderup (Sønderjylland)

2010'erne

Enkeltinterview

1990'erne

Optagelser fra 2014 med 9. klasses elever på Bylderup Skole.

Eleverne interviewes dels af en sønderjysktalende interviewer, dels af en standarddansktalende. Informanterne er født i 1998-1999.

Kontakt: Pia Quist, pqj@hum.ku.dk.

Gå til dialekt i periferien-projektets hjemmeside.

DGCSS, Bysociolingvistik

København (Nyboder)

1980'erne, 2000'erne, 2010'erne

Enkeltinterview Gruppesamtaler

1910'erne, 1920'erne, 1930'erne, 1940'erne, 1950'erne
1960'erne
1970'erne
1990'erne

Optagelser fra 1987-1989 og 2005-10 med informanter med tilknytning til Nyboder (generation 0-2). Mange informanter i generation 1 og 2 er optaget to gange med ca. 20 års mellemrum.

Genereration 3 er elever fra på en folkeskole på Vesterbro. Informanterne er født i 1918-1995. 

Kontakt: Marie Maegaard, mamae@hum.ku.dk.

Gå til DGCSS-projektets hjemmeside.

Danske stemmer, CanDa

Canada (New Brunswick, Alberta, Ontario)

1970'erne, 1980'erne, 1990'erne

Enkeltinterview Gruppesamtaler

1890'erne, 1900'erne, 1910'erne, 1920'erne, 1930'erne, 1940'erne

Optagelser fra 1971, 1982 og 1998 med danskfødte udvandrere og deres canadiskfødte efterkommere. Informanterne er født i 1891-1941.

Kontakt: Jan Heegård Petersen janhp@hum.ku.dk. 

Gå til danske stemmer-projektets hjemmeside.

DGCSS, åbne data til clarin.dk

København

2010'erne

Enkeltinterview Gruppesamtaler

1980'erne, 1990'erne

Optagelser fra 2010 med informanter fra et københavnsk gymnasium.

Samtalerne foreligger også som videooptagelser. Informanterne er født i 1989-1992.

Kontakt: Marie Maegaard, mamae@hum.ku.dk.

Gå til DGCSS-projektets hjemmeside.

DGCSS, familieprojektet

Vinderup (Vestjylland)

2000'erne

Enkeltinterview

1930'erne, 1960'erne, 1980'erne, 1990'erne

Optagelser fra 2006-07 med fire familiemedlemmer. Informanterne er født i 1939, 1965, 1989 og 1991.

Kontakt: Marie Maegaard, mamae@hum.ku.dk.

Gå til DGCSS-projektets hjemmeside.

Dialekt i periferien, Hirtshals

Hirtshals (Nordjylland)

2010'erne

Gruppesamtaler

1990'erne

Optagelser fra 2015 med 9. klasses elever på Hirtshals Skolecenter. Informanterne er født i 1999-2000.

Kontakt: Pia Quist, pqj@hum.ku.dk. 

Gå til dialekt i periferien-projektets hjemmeside.

DGCSS, Køgeprojektet

Køge (Sjælland)

1990'erne, 2000'erne

Selvoptagelser

Enkeltinterview Gruppesamtaler

1970'erne, 1990'erne

Optagelser med dansk- og tyrkisktalende skoleelever. Flere af informanterne er optaget med ca. 10 års mellemrum (i 1997 og 2006-08). Informanterne er født i 1978-1992.

Kontakt: Janus Spindler Møller, janus@hum.ku.dk.

Gå til Køgeprojektets hjemmeside.

Mette Mortensens speciale

København

1970'erne

Enkeltinterview

1910'erne,

1940'erne

Optagelser fra 1970-71.

Kontakt: Marie Maegaard, mamae@hum.ku.dk.

Gå til DGCSS-projektets hjemmeside.

DGCSS, Moderne sjællandsk

Næstved (Sydsjælland)

1980'erne, 2000'erne

Enkeltinterview Gruppesamtaler

1960'erne, 1970'erne

Optagelser med informanter fra Næstved på Sydsjælland. Mange informanter er optaget to gange med ca. 20 års mellemrum (i 1986-87 og 2007-08). Informanterne er født i 1968-1970.

Kontakt: Marie Maegaard, mamae@hum.ku.dk.

Gå til DGCSS-projektets hjemmeside.

LaPUR, Munkebjerg

Odense (Fyn)

2010'erne

Enkeltinterview

1990'erne

Optagelser fra 2014 med 9. klasses elever fra Munkebjergskolen. Informanterne er født i 1999. 

Kontakt: Pia Quist, pqj@hum.ku.dk.

Gå til LaPUR-projektets hjemmeside.

DGCSS, Næstved

Næstved (Sydsjælland)

1980'erne, 2000'erne

Enkeltinterview Gruppesamtaler

1940'erne, 1950'erne, 1960'erne, 1970'erne, 1980'erne, 1990'erne

Optagelser med informanter fra Næstved på Sydsjælland. Mange informanter i generation 1 og 2 er optaget to gange med ca. 20 års mellemrum (i 1986-89 og 2005-07). Informanterne er født i 1942-1991.

Kontakt: Marie Maegaard, mamae@hum.ku.dk.

Gå til DGCSS-projektets hjemmeside.

DGCSS, Odder

Odder (Østjylland)

1980'erne, 2000'erne

Enkeltinterview

Dobbeltinterview

1940'erne, 1950'erne, 1960'erne, 1970'erne, 1980'erne, 1990'erne

Optagelser med informanter fra Odder kommune i Østjylland. Mange informanter i generation 1 og 2 er optaget to gange med ca. 20 års mellemrum (i 1986-89 og 2005-07). Informanterne er født i 1941-1990.

Kontakt: Marie Maegaard, mamae@hum.ku.dk.

Gå til DGCSS-projektets hjemmeside.

DGCSS, Oksbøl

Oksbøl (Vestjylland)

2010'erne

Selvoptagelser

1990'erne

Optagelser fra 2011 med elever på Blåvandshuk Skole. Informanterne er født i 1997-1998.

Kontakt: Marie Maegaard, mamae@hum.ku.dk.

Gå til DGCSS-projektets hjemmeside.

DGCSS, Tinglev

Tinglev (Sønderjylland)

1980'erne, 2000'erne

Enkeltinterview

1960'erne, 1970'erne

Optagelser med informanter fra Tinglev i Sønderjylland. Informanterne er optaget to gange med ca. 20 års mellemrum (i 1986 og 2009-10). Informanterne er født i 1967-1970.

Kontakt: Malene Monka, monka@hum.ku.dk.

Gå til DGCSS-projektets hjemmeside.

DGCSS, Vinderup

Vinderup (Vestjylland)

1970'erne, 2000'erne

Enkeltinterview Gruppesamtaler

1960'erne, 1970'erne, 1980'erne, 1990'erne

Optagelser med informanter fra Vinderup i Vestjylland. Mange informanter i generation 2 er optaget to gange med ca. 20 års mellemrum. (I 1973 og 1978 samt 2006-08). Generation 0 og 1 er alle optaget i 1973; Generation 2 første gang i 1978. Informanterne er født i 1964-1992.

Kontakt: Marie Maegaard, mamae@hum.ku.dk.

Gå til DGCSS-projektets hjemmeside.

Urbanisering og sprogforandring i Norden

Vissenbjerg (Fyn)

1980'erne, 1990'erne

Enkeltinterview

Dobbeltinterview

1950'erne, 1960'erne

Optagelser med informanter fra Vissenbjerg ved Odense. Informanterne er optaget to gange med ca. 15 års mellemrum (i 1983 og 1998-99). Informanterne er født i 1953-1967. 

Kontakt: Marie Maegaard, mamae@hum.ku.dk. 

Gå til DGCSS-projektets hjemmeside.

LaPUR, Vollsmose

Odense (Fyn)

2010'erne

Enkeltinterview Gruppesamtaler

1990'erne, 2000'erne

Optagelser fra 2014-15 med informanter med bopæl i bydelen Vollsmose. Informanterne er født i 1998-2000.

Kontakt: Pia Quist, pqj@hum.ku.dk.

Gå til LaPUR-projektets hjemmeside.